REGULAMIN

Czytając moją stronę, korespondując ze mną, korzystając z moich rytuałów oświadczasz, że znasz warunki niniejszego regulaminu i w pełni je akceptujesz.

I – Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej “regulaminem”, określa zasady korzystania ze stron internetowych oraz wszelkich innych informacji prezentowanych publicznie lub w wiadomościach prywatnych przez osobę realizującą usługi ezoteryczne, zwaną dalej  “Anna Szalkowska”.
 2. W celu nawiązania kontaktu proszę korzystać z formularza dostępnego na stronie https://rytualy-milosne.pl bądź adresu mailowego anna.szalkow@gmail.com.
 3. Czytanie czy inna forma korzystania z treści, informacji, porad zawartych na stronie internetowej i przesyłanych w listach elektronicznych od Anny Szalkowskiej oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Osoba korzystająca z porad, wskazówek, informacji, które prezentuje Anna Szalkowska akceptuje niniejszy regulamin, jednocześnie potwierdzając, że zapoznała się z jego treścią. Zaleca się dokładne przeczytanie wszystkich punktów regulaminu, gdyż niezrozumienie regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za własne działania. Jeśli nie akceptujesz niniejszego regulaminu prosi się o opuszczenie danej strony, usuniecie otrzymanej wiadomości i niekorzystanie z rad i informacji w nich zawartych.
 4. Oferty i informacje prezentowane na niniejszej stronie internetowej skierowane są do osób zamieszkałych i przebywających na całym świecie.
 5. Anna Szalkowska ma prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym momencie. Jeśli osoba czytająca stronę, treści czy informacje nie akceptuje zmiany, powinna opuścić stronę i nie korzystać z zawartych na niej informacji. Zmiany dokonane w regulaminie nie wymagają informowania o nich osób korzystających ze stron czy porad. Każda osoba korzystająca z porad, prac czy informacji, które prezentuje Anna Szalkowska. zobowiązuje się do stałego śledzenia regulaminu i po jego ewentualnej zmianie, której nie chce zaakceptować, do opuszczenia strony, zaprzestania korzystania z informacji czy pomocy.
 6. Anna Szalkowska podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do strony swojego autorstwa, jednak zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania strony lub stron z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników, osób czytających o tym fakcie.

II — Prawo autorskie

 1. E-maile, porady oraz inne materiały, które Anna Szalkowska prezentuje na swojej stronie oraz inne, które otrzymujesz w czasie kontaktu i korespondencji, są objęte pełnym prawem autorskim Anny Szalkowskiej i jakiekolwiek przesyłanie tych materiałów do innych osób, upublicznianie treści, zdjęć czy grafiki w Internecie, czy w innych mediach, kopiowanie i inne użycie bez pisemnej zgody autora, potwierdzonej kopia aktualnego dowodu tożsamości osoby odpowiedzialnej — jest zabronione.
 2. Nazwy rytuałów, a także sposób ich wykonania są objęte pełnym prawem autorskim, kopiowanie czy inne wykorzystanie jest zabronione.

III — Dane osobowe i dyskrecja

 1. Anna Szalkowska do realizacji rytuałów potrzebuje Twoich danych osobowych niezbędnych do ich przeprowadzenia.
 2. Anna Szalkowska nie ujawnia żadnych danych osobom trzecim czy instytucjom. Zapewnia dyskrecję, która dotyczy korespondencji.
 3. Anna Szalkowska w pełni chroni Twoje dane, które zostały jej powierzone.
 4. Księga gości, komentarze, wpisy na blogu – Anna Szalkowska nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie Twoich danych, których dokonujesz samodzielnie publicznie i dobrowolnie np. dokonując wpisu w opiniach, Księdze Gości czy na blogu. Jeżeli pragniesz zachować dyskrecję przy takich wpisach samodzielnie musisz zdecydować, które Twoje dane w nich ujawniasz, a które nie.
 5. Anna Szalkowska pracując z Twoimi danymi opiera się na dyskrecji, jednak musisz wiedzieć o tym, że korespondencja czy przez e-mail nigdy nie jest w 100 procentach bezpieczna, dlatego Anna Szalkowska nie odpowiada za pełne bezpieczeństwo Twoich danych w czasie transmisji danych. Odpowiada za ich bezpieczeństwo w czasie, gdy znajdują się już u niej.
 6. Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w zakresie ochrony danych czy praw autorskich zostaną one upublicznione tutaj na tej stronie.

III — Treści

 1. Wszelkie treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej są objęte jej pełnym prawem autorskim wg punktu II niniejszego regulaminu.
 2. Anna Szalkowska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści prezentowane przez osoby trzecie w księdze gości, komentarzach, a w szczególności na forach internetowych.
 3. Wszystkie treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej, zawarte w korespondencji, e-mailach mają charakter porady, Anna Szalkowska nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnego użycia rad
 4. w Twoim życiu. Możesz w pełni korzystać z wiedzy prezentowanej na stronie czy zawartych w korespondencji mailowej, ale to Ty ponosisz odpowiedzialność za ewentualne błędne wykorzystanie danej rady.
 5. Anna Szalkowska zastrzega sobie prawo do usunięcia odwiedzającego lub użytkownika z jej strony lub zakończenia korespondencji z daną osobą poprzez poinformowanie tej osoby o zakończeniu współpracy wiadomością na znany jej adres email.
 6. Anna Szalkowska zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkiego rodzaju komentarzy czy wpisów dokonanych na jej stronie, w tym opinii niezgodnych z prawdą, a także powtarzanych wielokrotnie czy takich, które obrażają uczucia osób trzecich. Anna Szalkowska samodzielnie decyduje o tym, jakie treści prezentuje i jakie mogą być umieszczone na jej stronie przez osoby trzecie.
 7. Anna Szalkowska nie ponosi odpowiedzialności za komentarze i treści wstawione na jej stronę przez osoby trzecie m.in. rasistowskie, obraźliwe, nietolerancyjne, szerzące nienawiść, nagabujące do przemocy fizycznej czy psychicznej, molestowania, wynaturzenia, podżegania przeciwko prawu czy innym ludziom. Treści te zostaną usunięte.
 8. Księga gości oraz komentarze zawierają opinie osób trzecich – Anna Szalkowska nie ponosi za nie odpowiedzialności.

IV — Pozostałe

 1. Prace magiczne, sesje energetyczne, rytuały, rady, analizy, a także energetyzowanie talizmanów wykonanych przez Annę Szalkowską, nie stanowią ani usługi, ani dostawy towarów w prawnym znaczeniu tego słowa. Przebieg prac magicznych i ich sukces jest porównywalny z działaniami lekarza, który może wyleczyć tylko jeśli pacjent chce zostać uleczony i współdziała w leczeniu.
 2. Za początek wykonywania pracy uznaje się moment przesłania przez Annę Szalkowską drogą mailową instrukcji oraz wytycznych niezbędnych do przeprowadzenia rytuału.
 3. Przez rytuał należy rozumieć:
  a) poradę ezoteryczna, wskazówki dla osoby zamawiającej dotyczące rytuał, plan wykonywania rytuału oraz ewentualna korespondencja e-mailowa. Za czynności opisane w tym punkcie pobierana jest opłata, która będzie ustalona indywidualnie podczas korespondencji e-mailowej z Anną Szalkowską,
  b) czynności, które Anna Szalkowska wykonuje sama bądź z osobą go zamawiającą. Wykonanie działań opisanych w tym punkcie jest nieodpłatne.
 4. Wszelki kontakt między Anną Szalkowska a osobą korzystającą z usług ezoterycznych odbywa się wyłącznie drogą e-mailową.
 5. Osoba zamawiająca rytuał oraz inną usługę ezoteryczną przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że Anna Szalkowska to pseudonim artystyczny reprezentowany przez osobę fizyczną.
 6. Wszelkie wpłaty na konta bankowe są dobrowolnym datkiem, a wszelkie datki mają charakter bezzwrotny.
 7. Magia, spirytualność, wizje przyszłości, rytuały i energie, a także zaklęcia nie są towarem czy usługą i nie można ich kwalifikować w ten sposób, nie podlegają wymianie czy zwrotowi. Wpłata jakiejkolwiek sumy na konto lub przesłanie jej w inny sposób w ramach ustalonej wymiany jest równoznaczna z akceptacją zasad pracy Anny Szalkowskiej zawartych na tej stronie oraz podczas korespondencji mailowej. Wszelkie materiały wykorzystane w czasie prac energetycznych nie mogą być odnowione, odzyskane czy wykorzystane przy innej pracy, stąd brak możliwości zwrotu czy wymiany.
 8. W pracach wykonywanych przez Annę Szalkowską, która je wykonuje — nie ma możliwości zwrotu czy wymiany. Wszelkie działania energetyczne dla Ciebie, prowadzone przez Annę Szalkowską w tym energetyzowanie talizmanów, sesje rytualne, rady nie mogą zostać ani zwrócone, ani wymienione na inne lub na inna formę, ze względu na ich bezzwrotny i niematerialny charakter.
 9. W świecie spirytualnym nie ma żadnej gwarancji, gdyż Wszechświat kieruje się swoimi zasadami, których nie można w pełni przewidzieć, dlatego Anna Szalkowska nie daje Ci żadnych fałszywych obietnic i nie gwarantuje cudów, nikogo nie namawia do korzystania z rad czy pomocy. Także przyszłość zmienia się każdego dnia, poprzez Twoje działania kształtujesz Twoją przyszłość, dlatego Anna Szalkowska nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. Nie można jej obciążyć roszczeniami czy odpowiedzialnością, jeżeli coś w Twoim życiu potoczy się nie tak, jak tego pragniesz, to Ty kształtujesz Twoją przyszłość każdego dnia.
 10. Prace proponowane przez Annę Szalkowską, należące do ezoteryki mają charakter ludyczny, stąd nie można zagwarantować, iż rytuał czy wróżba w rzeczywistości się spełnią. Anna Szalkowska nie ponosi odpowiedzialności za brak działania rytuału.
 11. Anna Szalkowska zastrzega sobie prawo odmówienia korespondencji, jeśli jest ona niezgodna z zasadami jej pracy zawartymi tutaj lub jej etyką. Nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 12. Wszystkie opisy zawarte na stronie prowadzonej przez Annę Szalkowską służą tylko do informacji o ewentualnych formach pomocy. Wszystkie działania ustalane są indywidualnie przez e-mail z Anną Szalkowską, gdyż energie muszą być dopasowane do danej sytuacji, nie ma żadnych gotowych szablonów czy rozwiązań. Wszelkie ustalenia bazują na zawartych tutaj zasadach pracy i są one fundamentem wszelkich działań.
 13. Korespondując z Anną Szalkowską oświadczasz, że znasz zawarte tutaj zasady i w pełni je akceptujesz.
 14. Anna Szalkowska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne szkody, które wynikły z zastosowania jej rad zawartych na stronach oraz w e-mailach.
 15. Wszelkie informacje zawarte na stronie prowadzonej przez Annę Szalkowską nie stanowią oferty w oczach prawa, są jedynie treścią i informacją.
 16. Anna Szalkowska nie podejmuje się żadnych działań, które mają na celu szkodzenie innym istotom.
 17. Ponieważ treści prezentowane na stronie prowadzonej przez Annę Szalkowską nie są ofertami w rozumieniu prawa, niniejszym informuję, że Anna Szalkowska nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne stron, przerwy w komunikacji.
 18. Wysyłanie jakichkolwiek wiadomości do osób z księgi gości jest zabronione. Szczególnie zabronione jest wysyłanie jakichkolwiek treści reklamowych.
 19. Anna Szalkowska zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji, które uzna za ważne, drogą e-mailowa na udostępnione jej adresy e-mail. Jeśli nie życzysz sobie e-maili od Anny Szalkowskiej należy poinformować ją o tym fakcie pisemnie np. e-mailem zwrotnym.

   VI — Terminy

   1. Wszelkie terminy wykonania rytuałów, prac są ustalane pisemnie przez e-mail i indywidualnie pomiędzy Anną Szalkowską, a osobą, która korzysta z jej pomocy.
   2. Zmiany ustalonych terminów wymagają formy pisemnej, przez e-mail.
   3. Na e-maile, komentarze Anna Szalkowska odpowiada dobrowolnie w czasie wolnym, nie obowiązują tutaj żadne terminy.
   4. Anna Szalkowska zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na listy, e-maile, komentarze.
   %d bloggers like this: